100% Cotton embridery kitchen napkin Reusable Kitchen Towel Eco friendly white kitchen napkin cloth

Embroidered home decor towel
Embroidered kitchenware
Embroidered housewarming gift
Embroidered tea time towel
Embroidered baking towel