Cotton printed kitchen napkin

Cotton printed kitchen napkin in India

Cotton printed kitchen napkin