Cocktail Napkin Base White Elagant Colourful Embroidery Design Napkin Premium Quality Wedding Party Napkin

Cotton embroidered napkin
Decorative embroidered napkin
Linen embroidered napkin