Dyed pink colour veggies embroidery kitchen napkin

Wedding party dinner napkin cloth

Wedding party dinner napkin cloth Elegant napkin
Square cotton napkin
Cloth dinner napkin